NL  -  ENG  

Hein van Delft (NL 1951) is opgeleid als tuin- en landschapsarchitect en was vooral actief in de stedelijke en landschappelijke planning en vormgeving van de IJsselmeerpolders. In 2013 verlegde hij zijn creativiteit naar de beeldende kunst en laat hij zich inspireren door de balans tussen cultuur en natuur. 

Hij past materiaal uit de natuur toe in schilderijen, wandreliëfs en installaties. Zowel het verzamelen van het materiaal als het onderzoek naar de toepassing is een belangrijk onderdeel in het proces. In het werk wordt zijn woede en weemoed over de gevolgen van ons grenzeloos misbruik van de aarde getransformeerd naar schoonheid, balans en verstilling. 

In de serie FOOTPRINTS laat zijn beeldend werk een monochrome toepassing van waddenklei zien. Hij onderzoekt daarbij het spanningsveld tussen een helder en abstract beeld en de kracht van het natuurlijke materiaal zelf. In de serie GRONDEN zijn lijnvormige onderdelen met materialen als klei, leem, rivierzand, zaden en papier naast elkaar gerangschikt. De oorsprong is kwijt, een eigen wereld ontstaat. 

Zie ook:

www.gallerynine.nl    www.bosfineart.com     www.kunstlokaalno8.nl    www.vierplus.eu

 

ENGLISH summary

Hein van Delft was born in The Netherlands in 1951 and studied garden and landscape architecture. He contributed to the urban and landscape planning and design of the IJsselmeer-polders (newly reclaimed land from sea).

In 2013, he re-directed his creativity towards the visual arts, finding inspiration in the balance between nature and culture. He uses materials provided by nature, in his paintings, as well as in his wall-reliefs and installations.

Monochrome application of clay, gathered from the Waddensea-mudflats, is displayed in his series FOOTPRINTS. Thereby, he addresses the forcefield between a clear abstract image and the power of the natural materials itself. In his series GRONDEN / GROUNDS, linear elements are arranged made of material like sea-clay, loam, fluvial sand, plant seeds and paper. 

See also:

www.gallerynine.nl    www.bosfineart.com    www.kunstlokaalno8.nl    www.vierplus.eu